Huisregels

De activiteiten in het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen. Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de reparatiedeskundigen.

Noch de organisatoren van het Repair Café, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten in het Repair Café.

Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.bijdrage_pot

Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald. Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.

De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren. Dit hangt af van de beschikbaarheid van onze kennis en ervaring met het apparaat en de beschikbare onderdelen en documentatie. Complexiteit van het apparaat en de vervangmogelijkheden van onderdelen spelen hierbij ook vaak een rol. We repareren geen gevaarlijke of druggerelateerde of medische apparaten. Ook dieronvriendelijke / milieuonvriendelijke spullen worden niet geaccepteerd. Wel kunnen wel helpen bij het permanent verwijderen van privégegevens van dataopslag (harde schijven, USB sticks etc). De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten. De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.

Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.